JENS BIRKHOLM – en Fynbomaler i Berlin

Faaborg Museum

Udstillingen undersøger blandt andet Faaborg-kunstneren Jens Birkholms virke i Berlin fra 1892-1902, og den betydning hans kunst fik i Tyskland og Danmark. Udstillingen giver et indblik i synet på Birkholm og hans kunst. Det SKØNNE over for det USKØNNE tematiseres og der stilles spørgsmål til, om det er ÆSTETIKKEN eller det POLITISKE aspekt, der er bærende for hans motiver.

Birkholm vandt i 1890’erne anerkendelse i Tyskland, hvor hans socialrealistiske værker blev opfattet som et vigtigt bidrag til både kunsten og samfundsdebatten. 

Udstillingen viser også værker, der fortæller om hans rolle i Faaborg, efter han vendte hjem fra Berlin. Han slap aldrig forholdet til Tyskland, men blev ved med at komme i kredsen af kulturfolk i Berlin, som også interesserede sig for arbejderkamp og havde en socialt orienteret vinkel på kunsten. Efter hjemkomsten til Faaborg ændrede Birkholms stil og motivvalg sig. Han begyndte blandt andet at male genrebilleder og skønne landskabsmalerier, som de øvrige kunstnere i den centrale kreds i kunstnerkolonien i Faaborg, der voksede frem i den tid, han var i Tyskland.     

Hans arbejde er ikke blot kunst, men også noget politisk med et fokus på, at folk skal behandles ordentligt og have rettigheder

EVA FRELLESVIG
MUSEUMSINSPEKTØR PÅ FAABORG MUSEUM

Da Faaborg Museum blev oprettet af konservesfabrikant Mads Rasmussen til Fynboernes kunst, fik Jens Birkholm også en plads på museet. Fra begyndelsen fyldte hans værker dog forholdsmæssigt lidt i forhold til de øvrige hovedpersoner i kunstnerkolonien.  Måske fandt man ikke, at hans skildringer af trængte eksistenser i Berlin passede ind på museet. Udstillingen fortæller denne historie og sætter Birkholms forhold til både Danmark og Tyskland ind i en klar ramme. Publikum får mulighed for at forstå hans virke, kunst og liv, som han alt sammen udfolder på begge sider af GRÆNSEN. I dag anses Jens Birkholm for at være en af Faaborg Museums centrale kunstnere.

HOLD ØJE MED

Sækkelappersker. 1894

Værket er malet kort tid efter, Jens Birkholm slog sig ned i Berlin og begyndte sit kunstneriske virke. Det var et af de første malerier, han udstillede. Billedet er mørkt og tungt i sit udtryk. En række kvinder sidder i det svage skær af en petroleumslampe i færd med – som man kan læse ud af titlen – at lappe sække. Det er brune og går toner, der dominerer og stemningen i motivet understreger, at de portrætterede er uden for indflydelse på deres egen situation. Motivets udtryk af magtesløshed formidler noget af det, der optog Jens Birkholm i forhold til de udsatte i samfundet. Værket er slidt og som en del af Birkholms værker i temmelig dårlig stand. Forklaringen har traditionelt været, at Birkholm selv levede uden så mange midler og derfor ikke altid brugte de bedste (og dyrere) materialer i sit arbejde.  Dertil kommer, at værket først blev solgt, da det blev erhvervet til Faaborg Museum i 1910. Man må forestille sig, at Birkholm har flyttet det rundt med sig og haft det stående under forhold, der ikke har været optimale.

UDENFOR ET FATTIGFAMILIEHUS I CHARLOTTENBURG, 1908

Omgivelserne i billedet er golde og farveløse og der er en trykket stemning i billedet. Motivet er stilfærdigt med en oplevelse af børnenes begrænsede frihed. De er forsigtige i deres leg, men alligevel er det dem, der lyser billedet op med punkter af stærke farver i deres beklædning. Værket står i stærk kontrast til de malerier af legende børn, som en anden af Fynbomalerne, Peter Hansen (1868-1928) er kendt for, hvor børnene vises i aktiv leg og med lys og en fornemmelse af frihed. Billedet er typisk for Birkholms nænsomme og indlevede skildring af udsatte mennesker. 

Kartoffeloptagning ved fjorden.
ca. 1911

Da Jens Birkholm flyttede hjem til Faaborg i 1902, bragte han det politiske blik for social uretfærdighed med sig og malede blandt andet en række billeder fra fattiggården i Faaborg. Men han tog også hul på en hel anden motivkreds af genrebilleder og skønne landskaber, som lagde sig tæt op af de øvrige Fynboers arbejder. Det ser man i det stilfærdige ”Kartoffeloptagning ved fjorden”, hvor Birkholms fine og nænsomme evne til at skabe stemningsfulde menneskeskildringer kommer til sin ret i en helt anden sammenhæng end billederne fra Berlin.

Faaborg Museum

Faaborg Museum er et totalkunstværk med maleri, skulptur, arkitektur og møbelkunst. Museet er en arkitektonisk perle – og Faaborgstolen, der er skabt til museet, er et hovedværk inden for møbelkunsten. De mange gange, søjler, mosaikker og farver skaber tilsammen en særlig magi og er som et lille stykke af Sydeuropa, der er landet på Sydfyn. Museet byder på mange oplevelser, og vi glæder os til at byde dig velkommen til en forunderlig verden af kunst.

Cafeen byder på kaffe, kage og andre fristelser – og om sommeren er der udendørsservering i den smukke have, som du kan opleve året rundt. Tag endelig børnene med, for der er altid et udbud af familieaktiviteter på programmet. Kig på museets kalender for nærmere information af aktiviteter og værksteder på udvalgte tidspunkter.