Den anden guldalder —Johan Ludvig Lund over alle grænser

Ribe Kunstmuseum

Udstilling på Den Hirschsprungske Samling indtil 12. januar 2020.
På Ribe Kunstmuseum 1. februar – 21. juni 2020
Derefter på Skovgaard Museet – 4. juli – 19. september

Glemmebogen rummer mange kunstnere, og guldaldermaleren Johan Ludvig Lund er en af dem. Men han fortjener bedre, for Lund spillede en vigtig rolle i det europæiske og danske kunstliv i første halvdel af 1800-tallet. Den Hirschsprungske Samling, Ribe Kunstmuseum, Skovgaard Museet og Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck præsenterer Lunds kunst i udstillingen Den anden guldalder. Johan Ludvig Lund over alle grænser, som handler om hans tætte forbindelser til tyske kunstnere og de problemer det gav for hans eftermæle i Danmark. 

Johan Ludvig Lund (1777-1867) var en fordomsfri kunstner, der begav sig ud i et turbulent Europa med stor nysgerrighed. Som rejsende dansker af holstensk fødsel var han grænsegænger i en tid med stadig større fokus på national egenart. Men Lund selv var eksponent for en anden side af 1800-tallet, nemlig en følsom kosmopolitisme, som hvilede på ideen om en fælles europæisk kulturarv, og som dyrkede samtidskunsten på tværs af landegrænser. Lund var en af de få kunstnere, der modtog offentlige bestillinger i guldalderens Danmark, og han malede derfor store billeder fra historien til Christiansborg og en lang række altertavler til små og store kirker i hele landet. Samtidig fungerede han som portræt- og landskabsmaler og havde et imponerende internationalt netværk, der inkluderede kunstnere, digtere og intellektuelle som Caspar David Friedrich, J.C. Dahl, Friedrich Overbeck og familierne Brun, Schiller og Humboldt. Som professor på Kunstakademiet uddannede han sammen med C.W. Eckersberg den generation af danske kunstnere, vi kender som guldaldermalerne. 

Hvad blev der af Lund? Hvorfor blev professoren, der uddannede så mange af guldalderens mestre, glemt? Hvorfor blev kunstneren med det store internationale netværk og de følsomme historiemalerier skubbet til side? Det satte vi os for at finde ud af med udstillingen!

ANNA SCHRAM VEJLBY
UDSTILLINGSKURATOR

I udstillingen møder man værker af Lund, af hans kolleger i Danmark og Tyskland og af hans elever. Udstillingen viser alle facetter af Lunds virke fra historiemalerier med motiver fra antikken og den nordiske mytologi til portrætter, altertavler og landskaber. Netop med landskabsmaleriet satte Lund sit måske vigtigste aftryk med sin undervisning af kunstnere som J.Th. Lundbye, Louis Gurlitt og P.C. Skovgaard. Udstillingen er dermed en anledning til at møde gamle kendinge og glemte mestre og minde os om, at kunstkanonen er omskiftelig og til evig forhandling.

Hold øje med

J.L. Lund: Offerscene fra odinsk tid, 1831

Lund tilhørte den første generation af danske kunstnere, der fik øjnene op for den nordiske mytologi. I den store serie af malerier om religionens historie til Christiansborg, som Lund malede på i mange år, valgte han at fabulere over asadyrkelsen i vikingetiden. Forskningen i fortidslevn var stadig på nybegynderstadiet, så Lund har ikke vidst bedre end, at der både er bronzealderlurer og stenøkser med i billedet, hvor en gruppe vikinger tilbeder en statue af Thor. 

Louis Gurlitt (1812-1897), Parti af Kullen. Nogle smuglere skjuler deres varer mellem klipperne. Maaneskin, 1834

Louis Gurlitt var fra Altona og altså holstener lige som Lund. De fik et nært lærer-elev-forhold, og Lund malede endda elevens portræt. Gurlitt fik stærk kritik for sin romantiske stil, som maleriet af den stormfulde nat er udtryk for. Han følte sig så ekskluderet af det københavnske kulturliv, at han lagde sin loyalitet på preussisk side i 1. slesvigske krig, 1848. Dermed skrev han sig ud af den danske kunsthistorie, selvom han var danskfødt, malede motiver fra Danmark og havde kongehusets bevågenhed.

J.L. LUND: ENGLEN VED KRISTI GRAV, 1846

Lund malede altertavler til mange kirker. Altertavlen med den store engel, viser et af de centrale øjeblikke i kristendommen med opstandelsen og det håb, troen tilbyder. Lund valgte ofte mirakuløse scener frem for mere ’realistiske’ optrin fra Bibelen, og så var han inspireret af den tyske kunstnersammenslutning Lukasbroderskabet, der var stærkt optaget af religiøse motiver og trak på renæssancens maleri.

Ribe Kunstmuseum

I de smukke lokaler på Ribe Kunstmuseum kan du både se særudstillinger og følge historien om dansk kunst fra 1750 til 1950 i den permanente samling.

I den permanente samling kan man fra slutningen af 1700-tallet møde portrætmaleren Jens Juel og hofmaleren Nicolai Abildgaard. De danske guldaldermalere fra første halvdel af 1800-tallet tæller blandt andre C.W. Eckersberg, Christen Købke, Johan Thomas Lundbye og Martinus Rørbye.

Malerier af skagensmalerne Anna og Michael Ancher og P.S. Krøyer er med, og det samme er kunst fra det moderne gennembrud af L.A. Ring og Vilhelm Hammershøi. Fritz Syberg og Peter Hansen tilhører fynbomalerne fra starten af 1900-tallet, og den tidlige modernisme ses med kunstværker af William Scharff, Olaf Rude og Edvard Weie. Museets samling afrundes med landskaber af Sigurd og Christine Swane samt Oluf Høst og med Cobrakunstneren Egill Jacobsens maskebilleder.